top of page
MatNordfra forkle-2.jpg

- en ekte nordnorsk matportal, matbyrå og matarrangør.

- Bidra til økt kjennskap, og økt omsetning av lokalmat i nord.

Målsetting

Målsettingen skal realiseres gjennom
3 satsningsområder.

Sticker3 white tranparent.png

MatNordfra.no skal jobbe med formidling av kunnskap og matkultur, inspirasjon og matglede, samt salg av lokalmat og matopplevelser.

Matportalen har som fokus å samle en størst mulig kundemasse av lokalmat i nord på et sted.

MatNordfra app oppskrift gulrotter.jpg

Matoppskrift basert på lokale råvarer.

Det legges til rette for at lokale matprodusenter kan markedsføre aktuelle produkter, nyheter og dele oppskrifter basert på egne råvarer. 

Målet er å gjøre det enklere for kunder å bestille lokalmat og matopplevelser, lese artikler og søke i lokale oppskrifter. 

 • nordnorsk matportal (ala godt.no, aperitif)

 • lokale oppskrifter

 • matApp med pushvarsling

 • markedsplass og salgskanal/nettbutikk

 • oversikt over lokale produkter og produsenter

 • inspirasjon og matglede

 • formidling av kunnskap og kultur

 • nettmagasin med artikler og nyheter

 • storytelling

 • oversikt arrangement og events

 • markedsføring og annonsering

 • pick-up points - henteskap

matnordfra.no

- Kan man ta i bruk AI til hjelp innen markedsføring, innholdsproduksjon og kommunikasjon for matprodusenter i nord.

AI - en ekstra dimensjon

Sticker3 white tranparent.png

Matopplevelser

Mat Nordfra vil ha fokus på å styrke kjennskap og kompetanse til lokalprodusert mat, blant annet gjennom å planlegge og gjennomføre ulike arrangement og matopplevelser.

 

Matopplevelsen skal legge tilrette for å skape flere fysiske møteplasser for salg og omsetning av lokalmat.

 • mat-events basert på lokalprodusert mat

 • bidra til stedbunden utvikling

 • unike opplevelser for mindre grupper

 • gårds- og smakopplevelser

 • matkurs, planting og dyrking m.m

 • lokal historie og matkultur

 • food truck

 • minimesser

 • turisme

 • bedriftsarrangement

Matarrangør

Bedriftsnettverk

Mat Nordfra skal kunne bistå lokale produsenter med styrking av merkevaren og kommunikasjonen med markedet.

I tillegg til å skape en arena for erfaringsutveksling og samarbeid på tvers av flere aktører og produsenter, samt bidra til kompetanseheving og utvikling. 

 • utvikling av oppskrifter

 • markedsanalyse

 • storytelling

 • mat- /produktfoto

 • markedsføring

 • matportal & matevents

 • markedspakker

 • nettside / nettbutikk

 • sosiale medier

 • HORECA

 • logistikk og drift

 • kompetanseheving

 • samarbeid mellom aktører

 • utvikling av nye produkter og events

 • støtteordninger / Innovasjon Norge

Matbyrå

Mat Nordfra vil i hovedsak fokusere på følgende markeder.

 • Lokalmarked

 • Bedriftsmarked

 • Turisme -taste the arctic

 • Horeca​

Glad jente i naturen

- Mat Nordfra skal være en foretrukket samarbeidspartner på formidling og salg av lokalmat i nord, samt bidra til å skape aktivitet og utvikling på tettsteder og gårdsbruk i Nord-Norge.

Vår visjon

bottom of page